دسته: مذهبی

مذهبی

0

قبل از عقد، صیغه کنیم یا نه ؟

درصد کمی از گفت و گو های قبل از خواستگاری مرتبط با ازدواج است؛ دوست بودن دختر و پسر نامحرم با هم شرعا حرام است؛ بنده صیغه موقت و محرمیت را توصیه نمی­کنم و...